A Gabrieli Choir egy budapesti amatőr kamarakórus, amely, Magyarországon egyedülállóan, az anglikán katedrálisok repertoárjának tanulmányozására, előadására szakosodott. vezetője Sólyom Richárd. A kórustagok létszáma kb. 24-30, mindannyian lelkes, tehetséges énekesek. Közülük többen képzett zenészek vagy zenét tanulók, mások pedig kedvtelésből énekelnek a szabadidejükben. A próbák a St. Columba-templomban vannak heti egy alkalommal. 2005-ös újjáalakítása óta a kórus több koncertet adott Budapest nevezetes templomaiban, például a Szent István Bazilikában, a Mátyás templomban, az Angolkisasszonyok templomában és az Avilai Nagy Szent Teréz templomban; ezen kívül a Magyar Nemzeti Galériában, a Nádor Teremben és a Közép Európai Egyetemen (CEU) is volt már koncert; kétszer fellépett a Művészetek Völgye keretében is. A szoros kapcsolata a Szent Margit Anglikán templommal – a budapesti anglikánok otthona – időnként Anglikán liturgiát is énekel. Már négyszer részt vett Choral Evensong-ban (esti zsolozsmában) és évi hagyomány a nagyon jó hangulatú Carol Service karácsonyi szertartás zenei gerincének ellátása. Eskövőn, temetésen is énekelt. Rendszeresen együttműködik más együttesekkel, Budapesten látogató külföldi vendégszereplőkkel. CD-t készített és egy négy koncertes nyolcnapos észak-angliai turnén vett részt nagy sikerrel.

The Gabrieli Choir

Budapesten nem nagyon adnak elő angol zenét. Van egy pár neves együttes, amelyik néha Purcellt vagy Tallist is a műsorára tűz, de a Gabrieli Choir egyedülálló abban a tekintetben, hogy repertoárjában ekkora hangsúllyal szerepelnek angol művek, ráadásul minden korszakból. Így az angliai előadói gyakorlatnak megfelelően – ami a koncertekre és a liturgiai gyakorlatra egyaránt vonatkozik – régi darabok újabbakkal, angol művek nem angolokkal szerepelnek egy műsoron, amely mint egész az anglikán egyházi hagyománynak megfelelő kontextusba ágyazódik!

Repertoár

A több éves koncertezés során a Gabrieli Choir egyedülálló és rögtön felismerhető helyet vésett ki máganak Budapest forgatagos zenei életében. Ha a kórus repertoárja korábban csak nagyon csekély mértékben volt ismert Magyarországon, szándékosan van ez így: a kórus céljai központában ugyanis van az a vágy, hogy szélesítse az általános kulturális élményt – az énekesekét és a közönségét egyaránt. A repertoár túlnyomórészt angol szerzők műveiből áll a XVI. századtól a mai napig. A kínálat hatalmas és több zenei stílust foglal magában, viszont a többsége alig hallható Magyarországon. Vannak azért jó, régóta működő együttesek is, akik olyan zeneszerzők, mint Tallis, Purcell vagy Händel általában nagyobb szabású művéit rendszeresen műsorukra tűzik, de abban a tekintben unikum a Gabrieli Choir tevékenysége, hogy az angol egyházzene minden korszakára fektet becsületes hangsúlyt.

Sok ember kérdezi a Gabrieli Choir-ral kapcsolatban, valójában mit is jelent az „anglikán egyházzenei” repertoár? Gregorián éneket? Reneszánsz polifóniát? Thomas Tallis és William Byrd zenéjét? Vagy Sir Edward Elgarét és Ralph Vaughan Williamsét? Vagy talán Benjamin Britten és Sir Michael Tippet darabjait? Az igazság az, hogy ezeket mind, és még sokkal többet. A fönt említett nagy zeneszerzők művei mellett léteznek olyan, szinte csak kizárólag kórusberkekben és énekesiskolákban ismert darabok, melyeket ritkán adnak elő koncerttermekben, ha egyáltalán előadják őket. Egész misék, némelyik angol nyelven, mások latinul. Nagyszabású anthemek és páratlan szépségű motetták az egyházi év minden fontosabb eseményére és ünnepére. Hálaadó énekek és reszponzóriumok az esti zsolozsma, az Evensong számára, amely a legkedveltebb az anglikán istentiszteletek közül. Aztán ott van az úgynevezett Plainchant, a gregorián ének (ahogy Angliában ismerik); az Anglican Chant (tulajdonképpen hangzatokban való éneklés) és az Anglican Hymnody (megharmonizált korál). Ebből is látszik, hogy az anglikán egyházzenei repertoár rendkívül széles, és magyar közönség ezidáig csak egy vékony szeletkéjét hallhatta bármiféle rendszerességgel!

The Gabrieli Choir

Gyakran mondják, hogy az anglikán egyház liberális és toleráns. Ez találó megjegyzés, és a egyházzenei életre is igaz, hiszen az anglikán katedrálisok repertoárja nem csak angol komponisták műveire korlátozódik, és nem is csak anglikán szerzőkére. Azoknak a nem brit zeneszerzőknek a listája, akiknek a műveit anglikán katedrálisokban rendszeresen előadják, bizonyára nagyon hosszú lenne. Példaként csak néhány ismertebb név a kontinensről: Bruckner, Duruflé, Fauré, Guerrero, Kodály, Palestrina és Victoria. A listán szerepelnének továbbá kevésbé ismert nevek is Amerikából, Ausztráliából, Skandináviából és a Baltik államokból, Kelet-Európából és Oroszországból.

A közelmúltban énekelt művek közül a következőket érdemes kiemelni: az angol reneszánszból: Robert Whyte ötszólamú Lamentáció c. remekműve; a német barokkból J. S. Bach legismertebb darabja, János passiója és az örömteli Karácsonyi oratóriuma; a francia romantikából: Gabriel Fauré lélegzetelállító Requiem-je; a XX. századból Herbert Howells Requiem-je, egy rendkívül személyes hangvételű reakció fia halálára; Lamentáció, Sir Edward Bairstow Jeremiás siralmai szövegére épült, anglikán ének formájú gyönyörű megzenésítése; Francis Poulenc Négy nagyböjti motetta című rendkívül kifejező műve; Lajtha László nagyszabású, bár ritkán hallható opusz 54-es Miséje; és a XXI. századból James Whitbourn Son of God című miséje, egy újszerű hangszerelésben megszólaló latin mise vegyeskarra, orgonára és szoprán szaxofonra; Will Todd Mass in Blue c. jazz miséje vegyeskarra, szopránszólistára és jazz trióra; és Kocsár Miklós a Gabrieli Choir felkérésére komponált Nunc Dimittis c. canticuma.

A rövidebb darabok jegyzéke, amit a kórus már énekelt igen terjedelmes. A következő lista ízelítőt ad a repertoár szélességéről. Minden a listán szereplő zeneszerző legalább egy-két darabját már énekelte a kórus. A *-gal kijelölt nevek élő zeneszerzők, akiknek a darabjai előadása gyakran jellemzi a kórus működését.

Richard Allain*, David Bednall*, Benjamin Britten, Anton Bruckner, Geoffrey Burgon, William Byrd, Andrew Carter*, Jonathan Dove*, Maurice Duruflé, Sir Edward Elgar, David Fanshawe, Richard Farrant, Gerald Finzi, Orlando Gibbons, Francisco Guerrero, Georg Friedrich Handel, Sir William Harris, Moses Hogan, Gustav Holst, Herbert Howells, Gabriel Jackson*, Kodály Zoltán, Kenneth Leighton, William Mathias, Paul Mealor*, Vytautas Miškinis*, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Sir Hubert Parry, Henry Purcell, Noel Rawsthorne*, John Rutter*, Carl Rütti*, John Sanders, Jan Sandström*, Richard Shephard*, Urmask Sisask*, Sir Arthur Somervell, Sir John Stainer, Sir Charles Villiers Stanford, Philip Stopford*, Alan Sutton*, Thomas Tallis, Sir John Tavener*, Sir Michael Tippett, Ralph Vaughan Williams Tomás Luis de Victoria, Pierre Villette, Ronald Watson*, Eric Whitacre*, and Robert Whyte.

Nem lehetne állítani, hogy egyházzenét tanulmányoz egy kórus anélkül, hogy komolyan foglalkozik a szöveggel is (ez különösen igaz abban a gyakori esetben, ahol a szöveget idegen nyelven kell énekelni). A Gabrieli Choir repertoárja nemcsak zenei stílus, hanem szöveg forrásai értelmében széles, gazdag. Törekszik tolmácsolásra, kiejtésre, bár vannak kórusokra, ahol ez nem jellemző. Latin szövegek szinte kivétel nélkül a Vulgatából származnak; angol szövegek pedig többnyire vagy a 1611-ben megjelent King James bibliából vagy a 1662-ben megjelent Book of Common Prayer-ből. Ez a két könyv rendkívül szép költemény forrása, kedvelik az kórus énekesei és közönségei egyaránt. Más vallási versek feldolgozását is adja elő a kórus: itt is a válogatás a lehetőleg legszélesebb és olyan híres költészek munkáját foglalja magában, mint William Blake, Robert Bridges, Phineas Fletcher, George Herbert, Norman Nicholson, Christina Rossetti, Edmund Spenser, Sir Cecil Spring-Rice és Henry Vaughan, valamint a nagyszerű angol himnuszszerzők Charles Wesley és Mrs. C. F. Alexander.

Logo

The Gabrieli Choir

A Gabrieli kórus logója egy angol ólomüveg, amely a Sólyom család birtokában van mint örökség már legalább három generáció óta. Feltehetőleg Londonból származik, kb. 83 cm az átmérője, és sok-sok évig egy fiókban hevert: túlságosan törékeny volt ahhoz, hogy elővegyék. 2004-ben aztán Mester Éva, a kiváló ólomüvegkészítő és restaurátor felújította. A kompozíciós technika, az anyag és a stílus alapján úgy véli, nem egy korszakból származik: a legnagyobb része XIX. sz.-i, de a közepe középkori. Most, hogy a hosszú „hibernálásnak” vége, amikor a napfény átszűrődik az üvegen, újra megcsodálhatjuk szépségét és készítőinek szakmai tudását. El lehet képzelni, mennyi sok zenének volt ez az üveg néma tanúja a hosszú századokon át! Talán ezért tűnt olyan egyértelműnek, hogy ennek az üvegnek a mintázata legyen az új Gabrieli Choir logójának alapja.

The Gabrieli Choir

Előtörténet

 
The Gabrieli Choir

Mivel a Gabrieli Choir 2005-ben újjáalakult, illő, hogy pár szóban említésre kerüljön az ez előtti időszak is. A kórust eredetileg Sógor Anikó alapította 1992-ben, és vezetésével az együttes több koncerten és versenyen szerepelt, turnékon vett részt és CD-felvételt is készített. Repertoárjuk a XVI. sz.-i Gabrieliktől – Andrea és Giovanni, unokabáty és unokaöcs, akikről a kórus a nevét kapta – egészen XX.sz.-i magyar komponistákig terjedt. Amikor 2004-ben Anikó családi okokból kifolyólag lemondott a kórus vezetéséről, az együttes munkája természetszerűleg abbamaradt. Sólyom Richárd már 2002 óta a kórusban énekelt, és gondolkozás nélkül elismeri, hogy Anikó támogatása és bátorítása nélkül soha nem szánta volna el magát arra a merész lépésre, hogy újraalakítsa az együttest. Bár most mások a kórus tagjai, más a repertoár és a kórusvezető is, többen mégis úgy érzik, hogy a Gabrieli régi szellemisége tovább él ebben az együttesben.

Concerts

Június 2019
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kövessen minket:

Visszajelzések

"Köszönjük Nektek a vasárnapi misét! Fantasztikus volt hallani, hogy egy kórus Angliától ilyen távol ennyire kiválóan énekelje az ottani repertoárt." Egy angol vendégünk bejegyzése 2015-ből.

Bravissimo!

Kapcsolat

Ha érdeklődik a kórusunk iránt, keressen bennünket bátran:

email info@gabrielichoir.org
web www.gabrielichoir.org

© 2019 The Gabrieli Choir
Back to Top